Directorio

AUTORIDADES DEL CASF
tilde PRESIDENTE: Dr. Andrés Abramovich
tilde VICEPRESIDENTA: Dra. María Gabriela Farías
tilde SECRETARIA: Dra. Gisela Lorena Frutos
tilde PROSECRETARIO: Dr. Emanuel Arturo Chiabo
tilde TESORERA: Dra. Olinda Magdalena Gino
tilde PROTESORERA: Dra. Verónica Tristana Barcarolo
DIRECTORES TITULARES
tilde Dra. Lidia Beatriz Hediger
tilde Dr. José Luis Olivera Rivas
tilde Dr. Andrés Héctor Román
tilde Dr. Leandro Federico Mega
tilde Dra. Silvina Francezón
tilde Dr. Juan Manuel Bode
tilde Dr. Francisco Ippolito
tilde Dr. Oscar Fabián Velázquez
DIRECTORES SUPLENTES
tilde Dr. Federico Antonio Kiener
tilde Dr. Juan Manuel Musuruana
tilde Dra. Clara Encarnación Casuso
tilde Dra. Adriana Emilce Bellot
tilde Dr. Eduardo Piaggio
tilde